Zamknęliśmy listy chętnych na bezpłatne kursy  – poniżej harmonogram.

 


Harmonogram kursów:

 


Ruszyły zapisy na bezpłatne kursy instruktorskie !!!

 

Instruktor futsal

Instruktor nordic walking

Instruktor fitness

Instruktor kinezygerontoprofilaktyki

Zapisy do 23.09.2019 r.  lub do wyczerpania miejsc !!!

Dokumenty do pobrania:

Wykaz kursów, szkoleń instruktorskich i sędziowskich proponowanych do realizacji przez Ognisko TKKF w Dobczycach

 • Fitness – nowoczesne formy gimnastyki,
 • Futsal,
 • Kinezygerontoprofilaktyka
 • Nordic Walking
 • Tenis stołowy

Szczegółowe informacje o kursach i szkoleniach instruktorskich.

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Dobczycach posiada ponad sześćdziesięcioletnią tradycję i doświadczenie w szkoleniu instruktorów i trenerów, gwarantujące wysoki poziom, przekładający się na efekty pracy absolwentów.

Obecnie prowadzimy kursy w dziedzinie kultury fizycznej w porozumieniu z Polską Federacją Sportu Powszechnego. Prowadzimy kursy instruktorskie dla osób indywidualnych, nauczycieli, przedsiębiorstw lub innych grup zorganizowanych.
Dysponujemy wysoko kwalifikowaną kadrą dydaktyczną są to wykładowcy i pracownicy naukowi AWF w Krakowie, oraz trenerzy i instruktorzy poszczególnych specjalizacji. Kursy odbywają się systemem weekendowym (soboty i niedziele). Terminy realizacji kursów zależą od naboru uczestników (minimum 10 zgłoszeń). Koszty udziału w kursie ponoszą osoby zainteresowane.

Kończąc kurs i zdając egzamin końcowy absolwenci otrzymują uprawnienia zawodowe oraz tytuł „instruktora” nadawany przez Polską Federację Sportu Powszechnego.
W przypadku zgłoszenia się grupy (minimum 10 osób ) zabezpieczającej uruchomienie kursu w nie wykazanych poniżej specjalnościach instruktorskich, w każdej chwili możemy zorganizować takie szkolenie.

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum średnie (złożenie kserokopii świadectwa lub dyplomu wraz z oryginałem do wglądu na pierwszych zajęciach);
 • dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza na „karcie zgłoszenia”;
 • staż ćwiczeń w zespole o profilu zgodnym ze specjalnością kursu;
 • jedno zdjęcie formatu 3,5 x 4,5 cm w formie cyfrowej;
 • zaliczenie sprawdzianu z danej specjalności na pierwszych zajęciach specjalistycznych;
 • potwierdzenie dokonania przedpłaty (najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu) oraz dowodu wpłaty pozostałej kwoty za kurs (najpóźniej przed pierwszymi zajęciami);
 • karta zgłoszenia na kurs

Serdecznie zapraszamy
Kontakt:
Tel: 519 170 650
[email protected]

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial