INFORMACJA

 o rozstrzygnięciu konkursu ofert


Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Dobczycach informuje, iż w otwartym konkursie ofert na przeprowadzenie kursów instruktorskich w zakresie podstawowych umiejętności z dziedziny rekreacji ruchowej  w celu zdobycia nowych umiejętności, wiedzy i kompetencji z zakresu różnych dyscyplin sportowych, co umożliwi absolwentom szkoleń właściwe i bezpieczne prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz zagospodarowanie i wypełnienie ich czasu wolnego w dyscyplinach: futsal, nordic walking, fitness i kinezygerontoprofilaktyka w terminie do 04.09.2019 r. złożono 2 oferty. Komisja konkursowa po analizie obu ofert wybrała najkorzystniejszą firmy:

Przedsiębiorstwo Usług Rekreacyjno-Szkoleniowych DORTEX Dorota Ambroży, ul. Wysłouchów  11/94, 30-611 Kraków.

  • Kwota oferty: 41 800,00 zł.

  • Firma spełniła wszystkie warunki konkursowe.


OGŁOSZENIE

konkurs ofert


Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Dobczycach ogłasza otwarty konkurs ofert na przeprowadzenie kursów instruktorskich w zakresie podstawowych umiejętności z dziedziny rekreacji ruchowej  w celu zdobycia nowych umiejętności, wiedzy i kompetencji z zakresu różnych dyscyplin sportowych, co umożliwi absolwentom szkoleń właściwe i bezpieczne prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz zagospodarowanie i wypełnienie ich czasu wolnego w dyscyplinach:

TERMIN SKŁADANIA OFERT – do 04.09.2019 r.

— FUTSAL

— FITNESS

— NORDIC WALKING

— KINEZYGERONTOPROFILAKTYKA


PLIKI DO POBRANIA:

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

  • GRANT pn. „Organizacja czasu wolnego poprzez organizację kursów instruktorskich”

REALIZOWANY W ZAKRESIE: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Grant realizowany przez Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Dobczycach  w ramach projektu grantowego pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców obszaru LGD Turystyczna Podkowa” Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa

na kwotę 41 800 zł

  • GRANT pn. „Impreza z okazji 60-lecia Ogniska TKKF w Dobczycach (Gala)”

REALIZOWANY W ZAKRESIE: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Grant realizowany przez Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Dobczycach w ramach projektu grantowego pn. „Organizacja imprez z zakresu sportu oraz kultury i tradycji w celu wypromowania obszaru LGD Turystyczna Podkowa” Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa

na kwotę 9 531 zł

  • GRANT pn. „Wydanie monografii Ogniska TKKF w Dobczycach.”

REALIZOWANY W ZAKRESIE: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; zachowanie dziedzictwa lokalnego; promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Grant realizowany przez Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Dobczycach w ramach projektu grantowego pn. „Promocja obszaru LGD Turystyczna Podkowa poprzez wydanie katalogu produktów i usług oraz publikacji promocyjnych” Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa

na kwotę 26 525 zł

  • GRANT pn. „Doposażenie Ogniska TKKF w Dobczycach w niezbędny sprzęt sportowy.”

REALIZOWANY W ZAKRESIE: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Grant realizowany przez Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Dobczycach w ramach projektu grantowego pn. „Doposażenie klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych z terenu LGD Turystyczna Podkowa” Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa

na kwotę 20 080 zł

Granty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial